Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:59, 25/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,280 22,300 22,370
AUD 16,848 16,878 17,106
CAD 16,604 16,670 16,820
CHF 22,209 22,334 22,626
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:59, 25/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,360,000 3,460,000
XAU 3,556,000 3,566,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng