Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 10:29, 21/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,255 22,275 22,340
AUD 16,874 16,904 17,133
CAD 16,702 16,770 16,920
CHF 22,159 22,284 22,575
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:29, 21/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,360,000 3,460,000
XAU 3,554,000 3,564,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng