Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 16:32, 24/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,270 22,290 22,360
AUD 16,901 16,931 17,164
CAD 16,601 16,668 16,821
CHF 22,192 22,317 22,613
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:32, 24/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,360,000 3,460,000
XAU 3,556,000 3,566,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng