Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Untitled 1
Cập nhật lúc 15:28, 20/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,255 22,275 22,340
AUD 16,947 16,978 17,206
CAD 16,799 16,866 17,018
CHF 22,295 22,421 22,715
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:28, 20/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,360,000 3,460,000
XAU 3,560,000 3,570,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng