Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 11:22, 20/12/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,350 21,370 21,405
AUD 17,259 17,290 17,537
CAD 18,297 18,370 18,500
CHF 21,491 21,612 21,874
EUR 25,951 26,022 26,285
GBP 33,106 33,292 33,569
JPY 177.63 178.02 179.86
SGD 16,114 16,187 16,341
THB 622 683
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 11:22, 20/12/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,518,000 3,525,000
XAU 3,518,000 3,525,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng