Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 16:47, 01/09/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,520
AUD 15,754 15,782 16,004
CAD 16,906 16,974 17,123
CHF 23,035 23,165 23,469
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 16:47, 01/09/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,420,000 3,440,000
XAU 3,420,000 3,440,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng