Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản phẩm/Chương trình mới
Các giải thưởng
Best Foreign Exchange Provider in Vietnam 2015
Ngân hàng điện tử được yêu thích nhất Việt Nam – My Ebank 2014
Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014
Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2503, 2507
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1329
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 15:04, 29/07/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,245 22,265 22,330
AUD 16,562 16,592 16,819
CAD 16,778 16,846 16,998
CHF 22,523 22,650 22,950
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 15:04, 29/07/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,550,000 3,650,000
XAU 3,640,000 3,655,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng

 ‭(Hidden)‬ Popup Hidden Content Editor