Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2503, 2507
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:34, 03/10/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,430 22,450 22,510
AUD 15,705 15,733 15,933
CAD 16,946 17,014 17,164
CHF 22,850 22,979 23,278
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:34, 03/10/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,380,000 3,405,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng

 ‭(Hidden)‬ Content Editor ‭[2]‬