Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2503, 2507
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1329
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:43, 26/08/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,255 22,275 22,340
AUD 16,879 16,909 17,137
CAD 17,147 17,215 17,373
CHF 22,833 22,962 23,268
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:43, 26/08/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,642,000 3,652,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng

 ‭(Hidden)‬ Popup Hidden Content Editor