Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:25, 24/10/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,210 21,230 21,310
AUD 18,467 18,500 18,783
CAD 18,797 18,873 19,045
CHF 22,034 22,158 22,477
EUR 26,697 26,771 27,085
GBP 33,748 33,938 34,279
JPY 195.67 196.1 197.94
SGD 16,498 16,573 16,766
THB 599 733
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:25, 24/10/2014
Loại Mua Bán
XBJ 3,565,000 3,575,000
XAU 3,565,000 3,575,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng