Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:16, 03/06/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 16,804 16,834 17,032
CAD 17,436 17,506 17,643
CHF 23,081 23,211 23,493
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:16, 03/06/2015
Loại Mua Bán
XBJ 3,100,000 3,250,000
XAU 3,484,000 3,498,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng