Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:01, 28/08/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,420 22,440 22,520
AUD 15,970 15,999 16,250
CAD 16,899 16,967 17,146
CHF 22,970 23,099 23,444
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:01, 28/08/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,900,000 3,050,000
XAU 3,400,000 3,430,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng