Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:22, 31/07/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,190 21,210 21,260
AUD 19,690 19,726 19,874
CAD 19,345 19,423 19,525
CHF 23,163 23,293 23,457
EUR 28,311 28,389 28,522
GBP 35,652 35,853 36,007
JPY 204.45 205.9 207.09
SGD 16,892 16,968 17,153
CNY 3,430 3,430 3,440
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:20, 30/07/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,663,000 3,668,000
SBJ 3,663,000 3,668,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng