Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2503, 2507
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1329
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 13:55, 29/09/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,255 22,275 22,340
AUD 16,956 16,987 17,215
CAD 16,896 16,964 17,117
CHF 22,679 22,806 23,110
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 13:55, 29/09/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,500,000 3,600,000
XAU 3,603,000 3,613,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng

 ‭(Hidden)‬ Popup Hidden Content Editor