Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 14:06, 29/07/2015
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,760 21,780 21,840
AUD 15,840 15,868 16,057
CAD 16,720 16,787 16,907
CHF 22,383 22,509 22,765
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 14:06, 29/07/2015
Loại Mua Bán
XBJ 2,850,000 3,000,000
XAU 3,295,000 3,305,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng