Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2507, 2524
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1307
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Untitled 1
Cập nhật lúc 08:01, 18/04/2014
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 21,050 21,070 21,120
AUD 19,518 19,553 19,811
CAD 19,004 19,080 19,230
CHF 23,581 23,714 24,041
EUR 28,915 28,994 29,274
GBP 35,063 35,261 35,556
JPY 204.57 205.02 206.71
SGD 16,681 16,757 16,931
CNY 3,387 3,391
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 08:35, 18/04/2014
Loại Mua Bán
SJC 3,538,000 3,548,000
SBJ 3,538,000 3,548,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng