Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cổ đông, nhà đầu tư
Quý cổ đông, nhà đầu tư vui lòng liên hệ để được giải đáp về:
Thông tin cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
ĐT: (08) 3 8469 516 - 2503, 2507
Email: qlvcp@sacombank.com
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Sacombank
ĐT: (08) 3 8469 516 - 1329
Email: InvestorRelations@sacombank.com
Untitled 1
Cập nhật lúc 10:59, 25/10/2016
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán CK
USD 22,280 22,300 22,370
AUD 16,848 16,878 17,106
CAD 16,604 16,670 16,820
CHF 22,209 22,334 22,626
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động tỷ giá ngoại tệ
Cập nhật lúc 10:59, 25/10/2016
Loại Mua Bán
XBJ 3,360,000 3,460,000
XAU 3,556,000 3,566,000
Đơn vị tiền : VNĐ
Xem
Xem biểu đồ biến động giá vàng

 ‭(Hidden)‬ Popup Hidden Content Editor