Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu

Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu
Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu
Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu
Bảo lãnh thanh toán thuế được thực hiện bằng phương thức truyền nhận dữ liệu điện tử tức thời thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Đặc tính nổi bật

Nhanh chóng

Phát hành bằng phương thức điện tử

Hiệu quả

Giảm chi phí kho bãi, giải phóng hàng nhanh

Tiện ích

 • Thông quan hàng hóa nhanh chóng.
 • Tiết kiệm thời gian giao dịch và di chuyển.
 • Dễ dàng tra cứu thông tin bằng QR code hoặc tra cứu online trên website Sacombank tại đây.
Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu giúp tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu giúp tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Đặc tính

 • Loại tiền: VND.
 • Tài sản đảm bảo: linh hoạt.
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, song ngữ Anh - Việt.
 • Phương thức phát hành: thư giấy, thư điện tử.

Hồ sơ

 • Hợp đồng ngoại thương.
 • Tờ khai hải quan.
 • Thông báo thuế/Thông báo tính lại thuế/Thông báo v/v xác định mức bảo đảm…

Hỏi đáp

1

Những loại thuế nào được bảo lãnh?

Bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp thuế xuất/nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.

2

Những loại hàng hóa nào được bảo lãnh?

 • Hàng hóa được phép tạm nhập tái xuất theo quy định của Pháp luật.
 • Hàng hóa được phép xuất khẩu/nhập khẩu theo quy định của Pháp luật.
3

Các hình thức bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu?

- Bảo lãnh riêng: Sacombank cam kết BL thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho 01 (một) Tờ khai hải quan (TKHQ).

- Bảo lãnh chung: Sacombank cam kết BL thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho 02 (hai) TKHQ trở lên tại một hoặc nhiều Chi cục Hải quan trong một khoảng thời gian nhất định.

Chưa tìm được sản phẩm bảo lãnh phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn