Tài khoản trung tâm
Tài khoản trung tâm
Tài khoản trung tâm
Dịch vụ Tài khoản trung tâm của Sacombank giúp Khách hàng quản lý và tối ưu hóa dòng tiền gửi thanh toán với nền tảng công nghệ hiện đại.

Đặc tính nổi bật

Hiệu quả

Quản lý tập trung nguồn vốn

Tối ưu

Chi phí, thời gian và nhân lực

An toàn

Duy trì quyền kiểm soát

Tiện ích

  • Quản lý tập trung nguồn tiền trên nhiều tài khoản thanh toán.
  • Tiết kiệm chi phí giao dịch và chi phí hành chính.
Tài khoản trung tâm của Sacombank sẽ giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa dòng tiền.

Tài khoản trung tâm của Sacombank sẽ giúp doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa dòng tiền.

Đặc tính

  • Loại tiền: VND.
  • Chu kỳ thanh toán: 8h, 11h, 14h, 17h và chu kỳ cuối ngày.
  • Có thể duy trì số dư tối đa trên các tài khoản nhánh.

Điều kiện

Khách hàng có từ 2 tài khoản thanh toán trở lên tại Sacombank.

Hỏi đáp

1

Có giới hạn số lượng Tài khoản (TK) nhánh không?

Không giới hạn số lượng Tài khoản nhánh

2

Có phải duy trì số dư trên TK nhánh không? Nếu có thì số tiền duy trì tối thiểu là bao nhiêu?

TK nhánh phải duy trì số dư tối thiểu là 1.000.000 VND.

3

Trường hợp TK nhánh có số dư nhỏ hơn mức duy trì tối thiểu, Ngân hàng có thể tự động chuyển tiền từ TK trung tâm về TK nhánh hay không?

Nếu Khách hàng đăng ký, Ngân hàng sẽ tự động chuyển tiền từ TK trung tâm về TK nhánh sao cho số dư trên TK nhánh luôn bằng với số dư duy trì tối thiểu mà Khách hàng đăng ký với Ngân hàng

4

Ngân hàng có cung cấp được cho Khách hàng chứng từ giao dịch theo chu kỳ thanh toán?

Sacombank sẽ cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán theo từng lần phát sinh thực tế.

Chưa tìm được sản phẩm phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn