Tiền gửi tự động

Tiền gửi tự động
Tiền gửi tự động
Tiền gửi tự động
Khách hàng thỏa thuận trước các điều kiện với Sacombank để ngân hàng tự động khởi tạo các khoản tiền gửi có kỳ hạn khi tài khoản thanh toán của Khách hàng thỏa yêu cầu về số dư được chỉ định.

Đặc tính nổi bật

Tối ưu

Lãi suất trên tài khoản

Tự động

Gửi tiền theo thỏa thuận

Linh hoạt

Kỳ hạn gửi, phương thức tái tục

Tiện ích

 • Hưởng lãi suất cao.
 • Linh hoạt chọn lựa kỳ hạn phù hợp với nhu cầu.
 • Chỉ cần ký hợp đồng 1 lần duy nhất cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn thỏa tiêu chí.
 • Có thể sử dụng số dư tiền gửi làm tài sản bảo đảm cho các giao dịch cấp tín dụng.
Dịch vụ tiền gửi tự động giúp tối ưu lãi suất trên tài khoản.

Dịch vụ tiền gửi tự động giúp tối ưu lãi suất trên tài khoản.

Đặc tính

 • Loại tiền: VND, ngoại tệ.
 • Kỳ hạn: đa dạng.
 • Phương thức trả lãi: cuối kỳ, lãi hàng tháng, hàng quý.
 • Ngân hàng tự động tối ưu hóa lãi suất trên số dư không kỳ hạn thành các khoản tiền gửi có kỳ hạn cuối mỗi ngày.

Điều kiện

 • Khách hàng có tài khoản thanh toán.
 • Ngân hàng và Khách hàng sẽ ký Hợp đồng tiền gửi tự động.
 • Biểu mẫu:

Xem mẫu hợp đồng khung tại đây.

Xem điều khoản, điều kiện tiền gửi có kỳ hạn tại đây.

Chưa tìm được sản phẩm tiền gửi phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn