Tiền gửi có kỳ hạn

Vay mua nhà
Vay mua nhà
Tiền gửi có kỳ hạn
Khách hàng doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn tại quầy/kênh trực tuyến hưởng lãi suất cao, loại tiền tệ đa dạng và phương thức lãnh lãi linh hoạt.

Đặc tính nổi bật

Tối ưu

Nguồn vốn của doanh nghiệp

Nhanh chóng

Thủ tục, hồ sơ đơn giản

Linh hoạt

Kỳ hạn gửi, phương thức tái tục

Tiện ích

  • Lãi suất ưu đãi.
  • Linh hoạt sử dụng số tiền gửi làm tài sản bảo đảm cho các giao dịch cấp tín dụng.
  • Dễ dàng tra cứu được thông tin tiền gửi bằng QR code (xem hướng dẫn tại đây).
Hình thức tiền gửi có kỳ hạn tại quầy hoặc qua kênh trực tuyến mang lại lãi suất cao.

Hình thức tiền gửi có kỳ hạn tại quầy hoặc qua kênh trực tuyến mang lại lãi suất cao.

Đặc tính

  • Loại tiền: VND, ngoại tệ.
  • Kỳ hạn: ngày, tháng.
  • Phương thức trả lãi: lãi trả trước, lãi trả hàng tháng, hàng quý và lãi trả cuối kỳ.
  • Phương thức tái tục: không tái tục, tái tục vốn, tái tục vốn và lãi.
  • Khách hàng có thể rút trước hạn một phần vốn.

Điều kiện

  • Khách hàng có tài khoản thanh toán.
  • Biểu mẫu: 

Xem mẫu hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại đây.

Xem mẫu hợp đồng tiền gửi chung có kỳ hạn tại đây.

Xem điều khoản, điều kiện tiền gửi có kỳ hạn tại đây.

Chưa tìm được sản phẩm tiền gửi phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn