Về chúng tôi

Dấu ấn những hành trình

Về chúng tôi
Về chúng tôi

Dấu ấn những chặng đường

  Xem thêm

  Tầm nhìn

  Trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

  Sứ mệnh

  Tối ưu giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng

  Tối đa hóa giá trị cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông

  Không ngừng mang đến sự thịnh vượng và giá trị nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên

  Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội

  Giá trị cốt lõi

  Tiên phong mở đường và vượt qua những thách thức để tiếp nối thành công

  Năng động đổi mới để phát triển bền vững

  Tạo dựng sự khác biệt bằng đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành

  Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác.

  Luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

  Ban lãnh đạo

  Hội đồng quản trị
  Ban kiểm soát
  Ban tổng giám đốc

  Ông Dương Công Minh

  CHỦ TỊCH HĐQT

  Nguyễn Đức Thạch Diễm

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

  Ông Phạm Văn Phong

  PHÓ CHỦ TỊCH

  Ông Phan Đình Tuệ

  THÀNH VIÊN

  Ông Nguyễn Xuân Vũ

  THÀNH VIÊN

  Ông Vương Công Đức

  THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

  Phạm Thị Thu Hằng

  THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
  Ông Trần Minh Triết

  Ông Trần Minh Triết

  TRƯỞNG BAN
  Ông Nguyễn Văn Thành

  Ông Nguyễn Văn Thành

  THÀNH VIÊN
  Bà Hà Quỳnh Anh

  Hà Quỳnh Anh

  THÀNH VIÊN
  Ông Lâm Văn Kiệt

  Ông Lâm Văn Kiệt

  THÀNH VIÊN
  Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm

  Nguyễn Đức Thạch Diễm

  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Ông Hà Văn Trung

  Ông Hà Văn Trung

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Ông Nguyễn Minh Tâm

  Ông Nguyễn Minh Tâm

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Quách Thanh Ngọc Thủy

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Bùi Văn Dũng

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Lê Đức Thịnh

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Hoàng Thanh Hải

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Đào Nguyên Vũ

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Nguyễn Bá Trị

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Hồ Doãn Cường

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  Cơ cấu tổ chức

   Xem thêm

   Giải thưởng tiêu biểu

   Trong nước
   Quốc tế

   Xem tất cả
    Xem thêm