Về chúng tôi

Dấu ấn những hành trình

Về chúng tôi
Về chúng tôi

Dấu ấn những chặng đường

Tầm nhìn

Trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

Tối ưu giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng

Tối đa hóa giá trị cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông

Không ngừng mang đến sự thịnh vượng và giá trị nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên

Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội

Giá trị cốt lõi

Tiên phong mở đường và vượt qua những thách thức để tiếp nối thành công

Năng động đổi mới để phát triển bền vững

Tạo dựng sự khác biệt bằng đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành

Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác.

Luôn đề cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban tổng giám đốc
Dương Công Minh

Ông Dương Công Minh

CHỦ TỊCH HĐQT
thạch diễm

Nguyễn Đức Thạch Diễm

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Ông Phạm Văn Phong

PHÓ CHỦ TỊCH

Ông Phan Đình Tuệ

THÀNH VIÊN

Ông Nguyễn Xuân Vũ

THÀNH VIÊN

Ông Vương Công Đức

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

Phạm Thị Thu Hằng

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
Ông Trần Minh Triết

Ông Trần Minh Triết

TRƯỞNG BAN
Ông Nguyễn Văn Thành

Ông Nguyễn Văn Thành

THÀNH VIÊN
Bà Hà Quỳnh Anh

Hà Quỳnh Anh

THÀNH VIÊN
Ông Lâm Văn Kiệt

Ông Lâm Văn Kiệt

THÀNH VIÊN
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm

Nguyễn Đức Thạch Diễm

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Hà Văn Trung

Ông Hà Văn Trung

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ông Nguyễn Minh Tâm

Ông Nguyễn Minh Tâm

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Thanh Ngọc Thủy

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Lê Đức Thịnh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Hoàng Thanh Hải

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Đào Nguyên Vũ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Bá Trị

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Hồ Doãn Cường

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Oanh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Cơ cấu tổ chức

Giải thưởng tiêu biểu

Trong nước
Quốc tế

Xem tất cả
    Xem thêm