Vay trung dài hạn
Vay trung dài hạn
Vay trung dài hạn
Sacombank cho vay vốn trung dài hạn đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư tài sản cố định của doanh nghiệp.

Đặc tính nổi bật

Chuyên nghiệp

Thời gian xử lý nhanh

Đa dạng

Mục đích vay vốn

Linh hoạt

Thời hạn cho vay

Tiện ích

  • Tỷ lệ tài trợ cao.
  • Linh hoạt phương thức trả nợ.
Gói vay trung hạn của Sacombank đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của doanh nghiệp

Tài trợ vốn trung dài hạn đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

Đặc tính

  • Loại tiền: VND.
  • Phương thức cho vay: từng lần.
  • Tài sản bảo đảm: đa dạng.
  • Mục đích vay: đầu tư tài sản cố định như máy móc thiết bị, nhà xưởng,...

Hỏi đáp

1

Số tiền vay tối đa là bao nhiêu?

Tùy theo nhu cầu của khách hàng

2

Khoản vay cần có tài sản bảo đảm không?

Khoản vay có thể được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác của khách hàng.

3

Phương thức trả nợ thế nào?

Trả nợ gốc lãi hàng tháng/hàng quý/hàng năm theo đặc điểm kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng

4

Khách hàng có thể vay vốn bằng ngoại tệ không?

Khách hàng chỉ vay vốn bằng VND.

Chưa tìm được sản phẩm tín dụng phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn