Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dịch vụ

Cuộc sống dễ dàng hơn với mạng lưới dịch vụ tài chính của Sacombank

Dịch vụ chuyển tiền

Chuyển tiền từ tài khoản hay tiền mặt đến bất kỳ ngân hàng nào trong và ngoài nước
Chi tiết

Dịch vụ ngoại hối và sản phẩm cấu trúc

Sacombank mang đến cho Khách hàng các dịch vụ ngoại hối không những đáp ứng nhu cầu đa dạng về mua bán vàng - ngoại tệ (bao gồm ngoại tệ tiền mặt), mà còn hỗ trợ Khách hàng hoạch định chiến lược đầu tư một cách hiệu quả nhất.
Chi tiết

Mua bán lẻ Trái phiếu

Đây là kênh đầu tư với mức độ rủi ro thấp khi vốn gốc gần như được bảo toàn và trái tức được thanh toán định kỳ, ổn định, bên cạnh đó còn mang lại cho khách hàng cơ hội mua bán trên thị trường thứ cấp nhằm gia tăng lợi nhuận.
Chi tiết

Dịch vụ khác

An toàn, thuận lợi và tin cậy
Chi tiết

Kiều hối

Nhận tiền nhanh chóng từ người thân, an toàn và bảo mật
Chi tiết