Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ

  • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Cá nhân ( Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ Cá nhân (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ trả trước Cá nhân (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Doanh nghiệp (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ Doanh nghiệp (Tải về)
  • Hợp đồng phát hành thẻ tín dụng Doanh nghiệp (Tải về)
  • Hợp đồng phát hành thẻ tín dụng Doanh nghiệp áp dụng cho chủ DNTN (Tải về)

 Tóm tắt quy định tiền gửi tiết kiệm

 Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản (*)

 Điều khoản, điều kiện tiền gửi có kỳ hạn

 Điều kiện và điều khoản Vay tín chấp từ lương

 Điều kiện & Điều khoản sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking

 Điều kiện & Điều khoản sử dụng dịch vụ Ủy thác thanh toán

 Điều kiện & Điều khoản sử dụng dịch vụ Sacombank Gửi tin báo

 Điều khoản và Điều kiện về đăng ký/cập nhật và sử dụng dịch vụ qua email

(*) Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản này sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện mở và sử dụng tài khoản được ký kết giữa Khách hàng và Sacombank.

Chatbot embed