Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lãi suất

 Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ

  • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Cá nhân ( Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ Cá nhân (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ trả trước Cá nhân (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Doanh nghiệp (Tải về)
  • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ Doanh nghiệp (Tải về)
  • Hợp đồng phát hành thẻ tín dụng Doanh nghiệp (Tải về)
  • Hợp đồng phát hành thẻ tín dụng Doanh nghiệp áp dụng cho chủ DNTN (Tải về)

 Điều khoản và Điều kiện sử dụng Sacombank eBanking

  • Điều khoản và Điều kiện sử dụng Sacombank eBanking ( Tải về)

 Tóm tắt quy định tiền gửi tiết kiệm

 Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản (*)

 Điều khoản, điều kiện tiền gửi có kỳ hạn

 Điều khoản và Điều kiện mở và sử dụng Tài khoản thanh toán trên Sacombank Pay (*).

(*) Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản này sẽ được quy định cụ thể trong các văn kiện mở và sử dụng tài khoản được ký kết giữa Khách hàng và Sacombank.

Chatbot embed