Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua bán lẻ Trái phiếu

Đây là kênh đầu tư với mức độ rủi ro thấp khi vốn gốc gần như được bảo toàn và trái tức được thanh toán định kỳ, ổn định, bên cạnh đó còn mang lại cho khách hàng cơ hội mua bán trên thị trường thứ cấp nhằm gia tăng lợi nhuận.