Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua bán lẻ Trái phiếu Chính phủ (Retail bond)

Mua bán lẻ Trái phiếu Chính phủ (Retail bond)

Tiện ích và rủi ro

Tiện ích

 • Trái phiếu Chính phủ là loại tài sản có tính an toàn cao, khả năng bảo toàn vốn cho khách hàng gần như tuyệt đối, cùng với đó là thu nhập ổn định khi khách hàng được hưởng trái tức trong thời gian nắm giữ;
 • Bên cạnh trái tức định kỳ, khách hàng có cơ hội được hưởng lợi nhuận cao hơn giá trị đầu tư ban đầu khi giá trái phiếu biến động tăng;
 • Sử dụng vốn linh hoạt: khi có nhu cầu sử dụng vốn, khách hàng có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán lại (REPO), cầm cố tại Sacombank hoặc các tổ chức tín dụng khác để vay vốn hoặc có thể bán lại trên thị trường thứ cấp
 • Rủi ro đơn vị phát hành: do đây là trái phiếu do Chính Phủ phát hành và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh nên rủi ro của nhà phát hành là rất thấp;
 • Dòng tiền được xác định rõ: trái phiếu thực chất là một khoản vay với mệnh giá và lãi suất được thanh toán tại các khoản thời gian xác định trước giúp khách hàng dễ dàng xây dựng danh mục khi dòng tiền về đã được xác định rõ thời điểm;
 • Trái tức khách hàng nhận được định kỳ từ tổ chức phát hành được miễn thuế thu nhập.

Rủi ro

 • Lãi suất thị trường trái phiếu có thể biến động tăng so với lãi suất tại thời điểm đầu tư khiến giá trị đầu tư của khách hàng suy giảm nếu bán;
 • Tuy Trái phiếu chính phủ có mức độ rủi ro rất thấp nhưng khả năng vỡ nợ của nhà phát hành vẫn có thể xảy ra.

Điều kiện và thủ tục

Điều kiện giao dịch:

 • Khách hàng cần có tài khoản lưu ký tại công ty chứng khoán (CTCK) và tài khoản thanh toán tại một ngân hàng;
 • Khách hàng phải ký hợp đồng nguyên tắc với Sacombank trước khi thực hiện giao dịch;
 • Giá trị giao dịch tối thiểu giữa Sacombank và khách hàng:
  - Đối với khách hàng cá nhân: 100 triệu đồng/ giao dịch
  - Đối với khách hàng doanh nghiệp: 300 triệu đồng/ giao dịch.

Thực hiện giao dịch:

 • Căn cứ vào thông tin chào giá trên website Sacombank hoặc thông qua Chi nhánh/Phòng giao dịch (CN/PGD), khách hàng liên hệ thông qua CN/PGD hoặc trực tiếp với Phòng Kinh doanh vốn để thỏa thuận thực hiện giao dịch;
 • Sau khi thỏa thuận xong, khách hàng ký và chuyển Phiếu xác nhận thỏa thuận giao dịch về cho Trung tâm thanh toán nội địa Sacombank (thông qua CN/PGD) thông qua số fax 08 39321447;
 • Đồng thời khách hàng lập và chuyển Phiếu yêu cầu đặt lệnh (theo mẫu của CTCK nơi khách hàng mở tài khoản) cho CTCK (CN/PGD có thể hỗ trợ);
 • Sacombank và CTCK do khách hàng  chỉ định thực hiện đặt lệnh và xác nhận lệnh trên Hệ thống giao dịch Trái phiếu chuyên biệt do Sở giao dịch chứng khoán quản lý vào ngày đặt lệnh đã được xác định trong Phiếu thỏa thuận giao dịch.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và thủ tục thực hiện, Quý khách vui lòng liên hệ các CN/PGD gần nhất hoặc Phòng kinh doanh vốn Sacombank: 08 62884121/ 08 62884123

Thông tin trái phiếu

 • Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian và mức lãi suất được xác định trước.
 • Các loại trái phiếu giao dịch
  - Trái phiếu Chính phủ
  - Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
  - Trái phiếu chính quyền địa phương
 • Mệnh giá trái phiếu là giá trị ghi trên trái phiếu, giá trị này được xem là số vốn gốc. Mệnh giá trái phiếu là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay mà người phát hành phải trả. Mệnh giá cũng thể hiện số tiền người phát hành phải hoàn trả khi trái phiếu đến hạn.
 • Lãi suất danh nghĩa (coupon): là lãi suất thường được ghi trên trái phiếu, lãi suất này được xác định theo tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá trái phiếu và cũng là căn cứ để xác định lợi tức trái phiếu phải trả định kỳ cho người sở hữu.
 • Kỳ trả lãi là khoảng thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định theo năm, nhưng việc thanh toán lãi suất trái phiếu thường được thực hiện mỗi năm hai hoặc một lần
 • Lãi suất giao dịch mua bán (yield): là tỷ lệ sinh lợi của trái phiếu khi Khách hàng nắm giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn, trái phiếu có thể mua bán trên thị trường nên giá của trái phiếu thay đổi theo cung cầu hàng ngày chứ không nhất thiết bằng đúng với mệnh giá.

Thông tin thị trường


 • Bản tin thị trường trái phiếu chính phủ trong nước tháng 06.2018(Tải về)
 • Bản tin thị trường trái phiếu chính phủ trong nước tháng 07.2018(Tải về)
 • Các bản tin thị trường khác của Sacombank  (Xem tại đây)
Đăng ký ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn.
Gọi cho chúng tôi 1800 5858 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed