Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Tin tức

Tin mới nhất từ Sacombank

Sacombank và pwc ký kết khởi động dự án nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý tài sản có – tài sản nợ (ALM)

Sacombank và Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam vừa chính thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án “Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALM)”. Dự án này được triển khai với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng một cách toàn diện phù hợp với yêu cầu của Basel, quy định của NHNN, quy mô, đặc điểm và mức độ phức tạp trong hoạt động của Ngân hàng.

Tin tức