Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình hình thành và phát triển

Toa nha

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Việt Nam.

Tối ưu giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng.

Tối đa hóa giá trị gia tăng cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông.

Mang lại giá trị về nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho cán bộ nhân viên.

Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Tiên phong mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để tiếp nối những thành công.

Đổi mới và năng động để phát triển vững bền.

Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác.

Tạo dựng sự khác biệt bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Ban lãnh đạo

Ông Dương Công Minh
Chủ tịch

 

Ông Phạm Văn Phong
Phó Chủ tịch thường trực

Ông Nguyễn Miên Tuấn
Phó Chủ tịch

 

Nguyễn Đức Thạch Diễm
Thành viên

Ông Nguyễn Xuân Vũ
Thành viên

 

Lê Thị Hoa
Thành viên độc lập

Ông Nguyễn Văn Huynh
Thành viên độc lập

Giải thưởng