Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vay vốn

Quý khách hàng có nhu cầu vốn để đầu tư, mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Với các dòng sản phẩm cho vay đa dạng Sacombank sẽ đáp ứng mọi nhu cầu vốn ngắn hạn, trung dài hạn với các mục đích đa dạng của Quý khách hàng.

Vay vốn kinh doanh trong nước

Quý Khách hàng đang có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh: Xuất nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất, thương mại… Với loại hình “Cho vay bổ sung vốn lưu động” Sacombank sẽ đáp ứng các nhu cầu vay vốn của Quý Khách hàng.
Chi tiết

Cho vay đầu tư tài sản/dự án

Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án mới nhưng chưa đủ nguồn lực tài chính để thực hiện, với dòng sản phẩm “Cho vay đầu tư tài sản/ dự án”, Sacombank sẽ đáp ứng vốn để Quý khách hàng thực hiện dự án đầu tư của mình
Chi tiết

Tài trợ xuất khẩu

Sacombank cung cấp cho Quý khách hàng gói sản phẩm "Tài trợ xuất khẩu" giúp Quý khách bổ sung vốn kịp thời trong quá trình làm hàng xuất khẩu với những giải pháp, lựa chọn đa dạng, chi phí hợp lý, nhiều tiện ích và hiệu quả.
Chi tiết