Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tham gia Dịch vụ ngân hàng cao cấp Sacombank Imperial

Điều kiện tham gia

  • Quý khách hàng có tổng giá trị tài khoản tiền gửi (bao gồm các tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi VND & ngoại tệ) hoặc dư nợ tiền vay tại Sacombank thỏa điều kiện chi tiết như sau.
  • Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất hoặc gọi TTDVKH 24/7 1900 5555 88.
  • Điều khoản điều kiện xem tại đây

Liên hệ ngay:

1900 5555 88 - 0888 5555 88