Thanh lý tài sản

Thanh lý tài sản
Thanh lý tài sản
Tài sản
Khoản nợ

Xem thêm

  Bất động sản

  Xem thêm

   Bất động sản
   Ô tô

   Xem thêm

    Bước 1

    Khách hàng tham khảo thông tin về tài sản rao bán trên báo hoặc website Sacombank.
    Khi cần chi tiết thông tin liên quan đến tài sản, khách hàng trao đổi trực tiếp với người phụ trách theo thông tin liên hệ được ghi bên dưới từng tài sản rao bán.

    Bước 2

    Sau khi đã tìm hiểu thông tin chi tiết về tài sản rao bán, giá bán, nghĩa vụ thuế, phí liên quan, khách hàng tiến hành đăng ký tham gia mua tài sản như sau:

    • Đối với trường hợp thanh lý tài sản qua hình thức bán đấu giá: khách hàng thực hiện theo thông báo bán đấu giá của tổ chức bán đấu giá tài sản.
    • Đối với các trường hợp thanh lý theo các hình thức khác (bán trực tiếp/chào giá cạnh tranh): khách hàng thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng về thủ tục đăng ký để được tham gia mua tài sản.

    Bước 3

    • Sacombank và khách hàng sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để chuyển nhượng tài sản cho khách hàng sau khi Ngân hàng nhận đủ số tiền thanh toán.
    • Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán chuyển nhượng, Sacombank sẽ bàn giao giấy tờ pháp lý và hiện trạng tài sản cho khách hàng (trừ các trường hợp có thỏa thuận khác).

    Liên hệ mua tài sản