Bảo hiểm nhà tư nhân giúp bảo vệ toàn diện ngôi nhà thương yêu, mang đến sự an tâm trong cuộc sống và bảo đảm tương lai cho gia đình Quý Khách hàng.

Đặc tính nổi bật

Được bồi thường

Thay mới tài sản

Bảo hiểm tai nạn

Các thành viên trong gia đình

Bảo vệ toàn diện

Cho ngôi nhà và tài sản

Về gói bảo hiểm

Tiện ích:

 • Bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà và các tài sản khác trong nhà.
 • Bồi thường thay mới tài sản.
Bảo hiểm nhà tư nhân - Bảo vệ vững vàng, thêm an tâm cho tổ ấm của Quý Khách hàng.

Bảo hiểm nhà tư nhân - Bảo vệ vững vàng, thêm an tâm cho tổ ấm của Quý Khách hàng.

 • Bảo hiểm tai nạn cho các thành viên trong gia đình.
 • Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba.
 • Áp dụng nhiều quyền lợi bảo hiểm bổ sung không tính thêm phí.
Bảo vệ toàn diện cho gia đình với nhiều quyền lợi bảo hiểm bổ sung.

Bảo vệ toàn diện cho gia đình với nhiều quyền lợi bảo hiểm bổ sung.

Đặc tính

Phạm vi bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm thiệt hại vật chất:

 • Bồi thường cho những thiệt hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm.
 • Ngôi nhà.
 • Chi phí tân trang, sửa chữa.
 • Tài sản bên trong nhà.
 • Tài sản xách tay (Việt Nam/Toàn cầu).

Bảo hiểm tai nạn cá nhân trong gia đình:

 • Bồi thường cho thương tật thân thể xảy ra đối với người được bảo hiểm do một tai nạn tại bất cứ đâu.

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân/gia đình:

Thanh toán cho người được bảo hiểm hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba đối với:

 • Tử vong hoặc thương tật thân thể.
 • Mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại tài sản.

Thời hạn bảo hiểm của gói bảo hiểm:

 • 1 năm và tái tục hàng năm.

 

Điều kiện

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm của gói bảo hiểm nhà tư nhân
 
 • Tải phiếu yêu cầu hỗ trợ cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại đây.

Đối tác

 • Công ty bảo hiểm Liberty, Bảo Long, Bưu điện, Bảo Minh, Bảo Việt.

Chưa tìm được gói bảo hiểm phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn