Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu phí online

Trang trước

Version 01 - 2021

Hiệu lực từ 08/02/2021

BIỂU PHÍ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

( Biểu phí chưa bao gồm VAT )

  Khoản mục VNĐNgoại tệ
1.1 Phí duy trì dịch vụ (tháng/người dùng) 15.000 (Lưu ý)
1.2 Phí sử dụng Xác thực OTP qua mSign Miễn phí
1.3 Phí sử dụng Xác thực OTP qua SMS (/tháng/người dùng) Miễn phí
1.4 Phí sử dụng  xác thực OTP qua Token/Token nâng cao (/thiết bị) 200.000
1.5 Phí cập nhật loại hình xác thực (Token/Token nâng cao hoặc SMS hoặc ngược lại) (/lần) 10.000
1.6 Cập nhật hạn mức giao dịch (/lần/người dùng) 10.000
Trên 1 tỷ đến dưới 5 tỷ VNĐ 150.000
Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ VNĐ 300.000
Từ 10 tỷ VNĐ trở lên 500.000
1.8 Phí hủy dịch vụ (/lần) 50.000
Cùng tỉnh thành phố Dưới 50trđ: Miễn phí Từ 50trđ trở lên: 3.000 đ
Khác tỉnh thành phố Dưới 10trđ: 5.000 đ Từ 10trđ trở lên: 8.000 đ
1.10 Chuyển tiền trong hệ thống từ Thẻ đến Tài khoản 8.000
1.11 Chuyển tiền trong hệ thống nhận bằng CMND 0,024% Min: 15.000; Max: 900.000
1.12 Chuyển tiền - Nhận bằng di động 8.000
1.13 Chuyển tiền đến thẻ Visa 15.000
Cùng tỉnh thành phố 0,01% Min: 13.000 Max 500.000
Khác tỉnh thành phố 0,03% Min: 23.000 Max 500.000
Từ 2 triệu trở xuống 8.000
Trên 2 triệu đến 100 triệu 12.000
Trên 100 triêu 15.000
1.16  Mua thẻ trả trước phi vật lý 13.636
1.17 Điều chỉnh/Hoàn trả LCK trong Sacombank nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu 15.000
1.18 Điều chỉnh/Hoàn trả LCK ngoài hệ thống nhận bằng TK/CMND 15.000
1.19 Thanh toán hóa đơn TÀI CHÍNH VIETCREDIT 5.000
1.20 Thanh toán thuế cá nhân online 10.000
Trong hệ thống 5.000
Ngoài hệ thống 15.000
Báo giao dịch tự động (/tháng/TK/số điện thoại) 10.000
3.1 Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động (/giao dịch) (Hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí quản lý chung cư,…) Miễn phí
3.2 Ủy thác thanh toán hóa đơn học phí đề án SSC Miễn phí
Nhận bằng Tài khoản trong hệ thống Sacombank Miễn phí
Nhận bằng CMND trong hệ thống Sacombank 0.024% Min: 17.000 Max: 900.000
Cùng Tỉnh/Thành phố 0.009% Min: 15.000 Max: 900.000
Khác Tỉnh/Thành phố 0.045% Min: 25.000 Max: 900.000
3.4 Ủy thác chuyển tiền theo Lịch - UTTT Wealth (/giao dịch) Miễn phí
TKTT mở tại TP Hồ Chí Minh 0.018% Min: 17.000 Max: 900.000
TKTT mở tại Tỉnh/TP khác TP Hồ Chí Minh 0.0405% Min: 24.000 Max: 900.000
Nhắc lịch thanh toán qua sms(/tháng/điện thoại) Miễn phí
Nhắc lịch thanh toán qua SMS với các lịch theo ngày cụ thể (/giao dịch/điện thọai) Miễn phí
Nhắc lịch thanh toán qua Email (/tháng/email hoặc /giao dịch/email) Miễn phí
Chatbot embed