Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu phí online

Trang trước

Version 08 - 2021

Hiệu lực từ 27/10/2021

BIỂU PHÍ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

( Biểu phí chưa bao gồm VAT )

  Khoản mục VNĐNgoại tệ
1.1 Chuyển tiền trong Sacombank từ tài khoản nhận bằng tài khoản
Cùng tỉnh thành phố Miễn phí
Khác tỉnh thành phố Từ 10tr trở xuống: Miễn phí Trên 10tr: 8.000
1.2 Chuyển tiền đến NH khác (nhận bằng tài khoản/CMND) <= 100tr: 13.000 > 100tr: 0.02% (max 500.000)
1.3 Chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 (nhận bằng tài khoản/Thẻ)
Giá trị 01 giao dịch <= 500.000 đ Miễn phí
500.001 đ < = Giá trị 01 giao dịch < = 50.000.000 đ 7.000
Giá trị 01 giao dịch > = 50.000.001 đ 10.000
1.4 Chuyển tiền trong Sacombank  từ Thẻ đến Tài khoản 8.000
1.5 Chuyển tiền trong Sacombank nhận bằng CMND 0.024% (Min: 15.000 - Max: 900.000)
1.6 Chuyển tiền - Nhận bằng di động 8.000
1.7 Chuyển tiền đến thẻ Visa/MasterCard 15.000
1.8 Mua thẻ trả trước 13.636
1.9 Thanh toán hóa đơn TÀI CHÍNH VIETCREDIT 5.000
1.10 Thanh toán thuế cá nhân online 10.000
1.11 Thanh toán theo lô
Trong hệ thống 5.000
Ngoài hệ thống 15.000
1.12 Điều chỉnh/Hoàn trả LCK trong Sacombank nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu (/lần điều chỉnh/hoàn trả) 15.000
1.13 Điều chỉnh/Hoàn trả LCK ngoài hệ thống nhận bằng TK/CMND (/lần điều chỉnh/hoàn trả) 15.000
1.14 Phí duy trì dịch vụ (tháng/người dùng) 15.000 (Lưu ý)
1.15 Phí hủy dịch vụ (/lần) Miễn phí
1.16 Phí sử dụng Xác thực OTP qua mSign Miễn phí
1.17 Phí sử dụng Xác thực OTP qua SMS (/tháng/người dùng) Miễn phí
1.18 Phí sử dụng  xác thực OTP qua Token/Token nâng cao (/thiết bị) 200.000
1.19 Phí cập nhật loại hình xác thực (Token/Token nâng cao hoặc SMS  hoặc ngược lại) (/lần) Miễn phí
1.20 Cập nhật hạn mức giao dịch (/lần/người dùng) Miễn phí
1.21 Đăng ký/ cập nhật hạn mức giao dịch cao (/lần/người dùng)
Hạn mức trên 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng Miễn phí
Hạn mức từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng Miễn phí
Hạn mức từ 10 tỷ trở lên Miễn phí
Báo giao dịch tự động (/tháng/TK/số điện thoại) 10.000
3.1 Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động (/giao dịch) (Hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí quản lý chung cư,…) Miễn phí
3.2 Ủy thác thanh toán hóa đơn học phí đề án SSC Miễn phí
Nhận bằng Tài khoản trong hệ thống Sacombank Miễn phí
Nhận bằng CMND trong hệ thống Sacombank 0.024% Min: 17.000 Max: 900.000
Cùng Tỉnh/Thành phố 0.009% Min: 15.000 Max: 900.000
Khác Tỉnh/Thành phố 0.045% Min: 25.000 Max: 900.000
3.4 Ủy thác chuyển tiền theo Lịch - UTTT Wealth (/giao dịch) Miễn phí
TKTT mở tại TP Hồ Chí Minh 0.018% Min: 17.000 Max: 900.000
TKTT mở tại Tỉnh/TP khác TP Hồ Chí Minh 0.0405% Min: 24.000 Max: 900.000
Nhắc lịch thanh toán qua sms(/tháng/điện thoại) Miễn phí
Nhắc lịch thanh toán qua SMS với các lịch theo ngày cụ thể (/giao dịch/điện thọai) Miễn phí
Nhắc lịch thanh toán qua Email (/tháng/email hoặc /giao dịch/email) Miễn phí
Chatbot embed