Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu phí online

Trang trước

Version 06 - 2022

Hiệu lực từ 01/12/2022

BIỂU PHÍ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

( Biểu phí chưa bao gồm VAT )

  Khoản mục VNĐNgoại tệ
1.1 Phí duy trì dịch vụ (tháng/người dùng) 15.000 (Lưu ý)
1.2 Phí sử dụng xác thực OTP qua SMS (/tháng/người dùng) 10.000
1.3 Phí sử dụng xác thực OTP qua Token/Token nâng cao (/thiết bị) 200.000
1.4 Phí chuyển tiền, thanh toán Miễn phí
Từ 50 tin nhắn trở xuống 15.000
Trên 50 tin nhắn 40.000
3.1 Ủy thác thanh toán hóa đơn tự động (/giao dịch) (Hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, phí quản lý chung cư,…) Miễn phí
3.2 Ủy thác thanh toán hóa đơn học phí đề án SSC Miễn phí
Nhận bằng Tài khoản trong hệ thống Sacombank Miễn phí
Nhận bằng CMND trong hệ thống Sacombank 0.024% Min: 17.000 Max: 900.000
Cùng Tỉnh/Thành phố 0.009% Min: 15.000 Max: 900.000
Khác Tỉnh/Thành phố 0.045% Min: 25.000 Max: 900.000
3.4 Ủy thác chuyển tiền theo Lịch - UTTT Wealth (/giao dịch) Miễn phí
TKTT mở tại TP Hồ Chí Minh 0.018% Min: 17.000 Max: 900.000
TKTT mở tại Tỉnh/TP khác TP Hồ Chí Minh 0.0405% Min: 24.000 Max: 900.000
Nhắc lịch thanh toán qua SMS theo ngày cụ thể (/giao dịch/điện thọai) Miễn phí
Nhắc lịch thanh toán qua Email (/tháng/email hoặc /giao dịch/email) Miễn phí
Chatbot embed