Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Miễn giảm phí thường niên

Miễn giảm phí thường niên

Từ ngày 05/10/2022, khách hàng thẻ tín dụng cá nhân Sacombank sẽ được miễn hoặc giảm phí thường niên theo doanh số giao dịch thanh toán:

STT

Hạng thẻ

Doanh số giao dịch thanh toán

(triệu VND)/năm

Mức miễn/giảm

phí thường niên

1

Classic

(quốc tế, nội địa)

80

100%

40

50%

2

Gold

150

100%

80

50%

3

Platinum/Signature/World/ Ultimate

400

100%

300

50%

Quy định

  • Chính sách miễn hoặc giảm phí thường niên thẻ tín dụng cá nhân theo doanh số giao dịch (DSGD) từ kì thu phí thường niên năm thứ 2 trở đi. Hệ thống xét DSGD (đã kết toán) trước 30 ngày so với ngày thu phí thường niên năm thứ 2 trở đi.
  • Hệ thống sẽ tự động miễn hoặc giảm phí thường niên khi đạt DSGD trên hệ thống vào kì thu phí thường niên tiếp theo.
  • Đối với các thẻ gia hạn, khách hàng cần kích hoạt thẻ trong vòng 1 tháng tiếp theo tính từ tháng hết hạn. Hệ thống chỉ miễn hoặc giảm phí thường niên cho các thẻ gia hạn được kích hoạt trong 1 tháng tiếp theo.
  • Chính sách miễn hoặc giảm phí thường niên chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính và chỉ áp dụng khi khách hàng thu phí thường niên tối thiểu 50%.
  • Sacombank sẽ gửi nội dung thông báo qua tin nhắn SMS đối với các thẻ tín dụng đủ điều kiện miễn hoặc giảm phí thường niên.
  • Điều kiện và điều khoản (Xem tại đây)
Đăng ký ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn.
Gọi cho chúng tôi 1800 5858 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed