Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Biểu mẫu

Lãi suất

 Giấy đề nghị kiêm hợp đồng

 • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp thẻ tín dụng – Tiếng Việt(Tải về)
 • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng cấp thẻ tín dụng – Tiếng Anh(Tải về)
 • Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ doanh nghiệp (Tải về)
 • Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng doanh nghiệp kiêm hợp đồng – Tiếng Việt (Tải về)
 • Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng doanh nghiệp kiêm hợp đồng – Tiếng Anh (Tải về)

 Điều khoản và Điều kiện sử dụng thẻ

 • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Cá nhân ( Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ (thẻ thanh toán) Cá nhân (Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ trả trước Cá nhân (Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ tín dụng Doanh nghiệp (Tải về)
 • Điều khoản và điều kiện thẻ ghi nợ Doanh nghiệp (Tải về)

 Hướng dẫn sử dụng thẻ

 • Hướng dẫn xác thực giao dịch thẻ nội địa tại ATM ( Tải về)
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng ( Tải về)
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ thanh toán (Tải về)
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ trả trước ( Tải về )
 • Hướng dẫn sử dụng thẻ an toàn (Tải về)
 • Hướng dẫn giao dịch tại ATM (Tải về)
 • Hướng dẫn thanh toán dư nợ thẻ tín dụng (Tải về)
 • Hướng dẫn đọc hiểu Thông báo giao dịch thẻ tín dụng (Tải về)
 • Hướng dẫn tạo mã PIN thẻ tại ATM và trên ứng dụng Sacombank Pay (Tải về)
 • Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ Sacombank (Tải về)
Chatbot embed