Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước

Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước
Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước
Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước
Thu, nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước của chính khách hàng hoặc của tổ chức, cá nhân khác cho cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan.

Đặc tính nổi bật

Giao dịch 24/7

Kể cả ngày nghỉ, lễ

Tức thì

Xác nhận kết quả giao dịch

Đa dạng

Kênh thu: ngân hàng số, cổng điện tử Thuế, Hải quan...

Tiện ích

  • Truyền nhận thông tin nộp thuế nhanh chóng thông qua hệ thống kết nối trực tiếp Cổng thông tin điện tử với Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan.
  • Cập nhật tức thì trạng thái giao dịch nộp thuế từ cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan giúp thông quan/ghi nhận nộp thuế nhanh chóng.
Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nộp ngân sách Nhà nước.

Dịch vụ thu Ngân sách Nhà nước giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc nộp ngân sách Nhà nước.

Đặc tính

  • Thuế nội địa: thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất, thuế nhà đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, các khoản phí, lệ phí,...
  • Thuế xuất nhập khẩu (thuế hải quan): thuế giá trị gia tăng hàng xuất nhập khẩu, phí, lệ phí liên quan đến hàng xuất/nhập khẩu.
  • Các khoản thu khác liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu và thu ngân sách Nhà nước khác.

Điều kiện

  • Đăng ký tài khoản ủy quyền trích nợ (nộp thuế qua cổng điện tử Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan).
  • Đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (nộp thuế trực tuyến).
  • Cung cấp giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, bảng kê nộp thuế (thực hiện tại quầy).

Biểu phí

Chưa tìm được dịch vụ phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn