Tài khoản trực tuyến Sacombank eKYC
Tài khoản trực tuyến Sacombank eKYC
Dịch vụ chi lương
Khách hàng thực hiện chi trả các khoản lương, phụ cấp, thưởng đến cán bộ nhân viên nhanh chóng và bảo mật (lên đến 5.000 người thụ hưởng trong, ngoài hệ thống/trong một lần giao dịch).

Đặc tính nổi bật

Chủ động

Chi lương tại quầy hoặc qua kênh ngân hàng số

Bảo mật

Thông tin giao dịch chi lương

Trọn gói

Ưu đãi tổ chức chi lương và nhân viên nhận lương

Tiện ích

  • Đáp ứng chi lương VND và ngoại tệ cho người lao động, chuyên gia nước ngoài.
  • Chủ động thực hiện trên kênh ngân hàng số 24/7.
Chi trả lương nhanh chóng và hiệu quả với dịch vụ từ ngân hàng Sacombank

Chi trả lương nhanh chóng và hiệu quả với dịch vụ từ ngân hàng Sacombank

Đặc tính

  • Lên đến 5.000 người thụ hưởng (trong / ngoài hệ thống) trong 1 lần giao dịch.
  • Thực hiện tại quầy hoặc qua kênh ngân hàng số.
  • Linh hoạt phân quyền bảo mật lương trên ngân hàng số.

Điều kiện

  • Khách hàng ký hợp đồng chi lương (chi lương tại quầy) hoặc đăng ký dịch vụ ngân hàng số (chi lương trực tuyến).
  • Đăng ký danh sách người thụ hưởng đối với chi lương ngoại tệ (nếu có nhu cầu).

Biểu phí

Chưa tìm được dịch vụ phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn