Thanh toán quốc tế trực tuyến

Chuyển tiền quốc tế trực tuyến Sacombank
Chuyển tiền quốc tế trực tuyến Sacombank
Thanh toán quốc tế trực tuyến
Thanh toán quốc tế trực tuyến giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, thanh toán nhanh chóng, giao thương hiệu quả.

Đặc tính nổi bật

24/7

Chủ động giao dịch

An toàn

An toàn giao dịch, tiết kiệm chi phí

Tiện lợi

Kiểm soát giao dịch dễ dàng

Đặc tính

  • Chuyển tiền quốc tế - Chuyển tiền nước ngoài, tu chỉnh, tra soát giao dịch 24/7.
  • Phát hành L/C - Phát hành/Tu chỉnh, hủy L/C, theo dõi các bộ chứng từ L/C nhập khẩu.
  • L/C xuất khẩu - Theo dõi L/C xuất khẩu, bộ chứng từ L/C xuất khẩu.
  • Nhờ thu - Đề nghị hoàn trả/tra soát, theo dõi các bộ chứng từ nhờ thu xuất, nhập khẩu.
Thanh toán quốc tế trực tuyến giúp doanh nghiệp chủ động giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Thanh toán quốc tế trực tuyến giúp doanh nghiệp chủ động giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Điều kiện

  • Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking tại Sacombank, truy cập sử dụng www.isacombank.com.vn.
  • Đăng ký dịch vụ online tại đây.

Chưa tìm được dịch vụ phù hợp?

Liên hệ ngay
Gợi ý thẻ

Thông tin của bạn