Tài khoản trực tuyến Sacombank eKYC
Tài khoản trực tuyến Sacombank eKYC
Dịch vụ đặc thù
Sacombank đóng vai trò trung gian để đảm bảo quyền lợi giữa các bên (bên mua - bên bán, doanh nghiệp - cơ quan thẩm quyền).

Đặc tính nổi bật

Đảm bảo

Quyền lợi các bên trong giao dịch

Linh hoạt

Tùy chọn tài trợ vốn từ ngân hàng

Tiện ích

  • Thời gian ký quỹ linh hoạt theo nhu cầu
  • Lãi suất ký quỹ cạnh tranh (có kỳ hạn, không kỳ hạn)
  • Có thể được ngân hàng tài trợ vốn
  • Đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các bên
Dịch vụ đặc thù giúp đảm bảo quyền lợi các bên trong giao dịch

Dịch vụ đặc thù giúp đảm bảo quyền lợi các bên trong giao dịch

Đặc tính

Dịch vụ trung gian thanh toán:

  • Loại tiền: VND/ ngoại tệ theo nhu cầu.
  • Chứng từ rút, gửi linh hoạt theo thoản thuận.
  • Sacombank cam kết thực hiện thanh toán theo điều kiện các bên thỏa thuận trong hợp đồng trung gian thanh toán.

Dịch vụ xác nhận ký quỹ:

  • Loại tiền: VND.
  • Theo quyết định của cơ quan thẩm quyền.
  • Sacombank cung cấp giấy xác nhận ký quỹ.

Hỏi đáp

1

Loại tiền ngân hàng nhận xác nhận ký quỹ?

Chỉ áp dụng VND

2

Tài khoản ký quỹ có được hưởng lãi suất?

Có, tài khoản ký quỹ được hưởng lãi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn theo thỏa thuận tại giấy đề nghị kiêm hợp đồng ký quỹ và sẽ được chi trả thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng.

Chưa tìm được dịch vụ phù hợp?

Liên hệ ngay

Thông tin của bạn