Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bao thanh toán

Gia tăng doanh số, gắn kết giao thương.

Tiện ích

 • Khách hàng bán hàng trả chậm nhưng nhận được tiền ngay.
 • Sacombank thực hiện theo dõi, thu hồi khoản phải thu thay cho khách hàng.
 • Tỷ lệ tài trợ vốn cao, 
 • Tiết kiệm chi phí tài chính.
 

Đặc tính

 • Loại tiền: VNĐ
 • Phương thức bao thanh toán: từng lần/hạn mức
 • Thời hạn bao thanh toán: đến 210 ngày.
 • Mức bao thanh toán: 90% giá trị khoản phải thu.
 • Bao gồm 2 hình thức:
  • Bao thanh toán nội địa: áp dụng cho KH là bên bán hàng, cung ứng dịch vụ trong nước.
  • Bao thanh toán xuất khẩu sang thị trường Lào/ Campuchia, áp dụng cho KH là bên bán hàng có hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Lào/ Campuchia.
Đăng ký ngay

Sản phẩm cùng nhóm

Thấu chi đảm bảo bằng tiền gửi

Nhanh chóng, linh hoạt nguồn vốn kinh doanh trong ngắn hạn
Chi tiết

Cho vay nhanh SMEs

Tiếp cận ngay nguồn vốn với lãi suất hấp dẫn.
Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn.
Gọi cho chúng tôi 1800 5858 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed