Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dịch vụ chi lương

Tiện ích

  • Chỉ thực hiện 1 lần duy nhất để chi được cho các người thụ hưởng trong hệ thống Sacombank và Ngân hàng khác
  • Thuận lợi, nhanh chóng - An toàn, bảo mật thông tin.
  • Ưu đãi Gói dịch vụ chi lương trong từng thời kỳ dành cho tổ chức chi lương và cá nhân người thụ hưởng.

Đặc tính

  • Chi 01 lần cho nhiều người thụ hưởng (trong hệ thống Sacombank, Ngân hàng khác).
  • Cách thức thực hiện: tải danh sách (upload file).
  • Kênh thực hiện: tại quầy, ebanking

Điều kiện và thủ tục

  • Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng.
  • Người thụ hưởng trong danh sách chi lương có tài khoản thanh toán tại Sacombank hoặc tại Ngân hàng khác.
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy hoặc đăng ký Internet Banking phân hệ thanh toán.
Đăng ký ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi thắc mắc của bạn.
Gọi cho chúng tôi 1900 5555 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed