Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải pháp phòng ngừa rủi ro thị trường

Sacombank mang đến cho Khách hàng các giải pháp tiền tệ phù hợp với nhu cầu và khả năng của Khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán, phòng ngừa rủi ro thị trường (tỷ giá, lãi suất, giá cả hàng hóa) và tối đa hóa lợi nhuận trên các giao dịch tiền tệ của Quý khách hàng.

Phái sinh giá cả hàng hóa

Giải pháp phái sinh giá cả hàng hóa cung cấp cho Doanh nghiệp công cụ giảm thiểu rủi ro biến động giá cả hàng hóa, giúp ổn định hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
Chi tiết

Tỷ Giá

Sacombank cung cấp các giải pháp ngoại hối nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán, phòng ngừa rủi ro tỷ giá, cũng như tối đa hóa lợi nhuận trên giao dịch ngoại hối của Khách hàng.
Chi tiết
Chatbot embed