Header

Trang thông tin hỗ trợ

Tìm kiếm những thắc mắc thường gặp. 

Cá nhân
Doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp dịch vụ tiết kiệm

1
Khách hàng có nhu cầu ủy quyền Thẻ tiết kiệm cho người khác được hay không?

Được. Khách hàng có thể làm thủ tục ủy quyền Thẻ tiết kiệm của mình cho người khác tại ở bất kỳ điểm giao dịch nào của Sacombank.

2
Khách hàng có nhu cầu chuyển quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm cho một người khác thì có được hay không ?

Được. Khách hàng được chuyển quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm của mình cho người khác. Để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, khách hàng phải đến đúng chi nhánh mở Thẻ tiết kiệm.

3
Khách hàng có thể tất toán Thẻ tiết kiệm trước ngày đáo hạn được không?

Được. Khách hàng có thể rút trước hạn Thẻ tiết kiệm khi có nhu cầu, trừ các trường hợp sản phẩm có quy định riêng.

4
Khách hàng có thể tất toán Thẻ tiết kiệm ở chi nhánh khác chi nhánh gửi tiền không?

Có. Khách hàng có thể tất toán Thẻ tiết kiệm ở bất kỳ điểm giao dịch nào của Sacombank.

5
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn có những hình thức lĩnh lãi nào?

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức lĩnh lãi hàng tháng, hàng quý, lĩnh lãi cuối kỳ 1 lần khi sổ tiết kiệm đến hạn hoặc lĩnh lãi trước khi vừa mở sổ tiết kiệm.

6
Sacombank nhận gửi tiết kiệm có kỳ hạn những loại tiền gì?

Sacombank nhận gửi các loại tiền VND, USD, EUR, AUD.

Không tìm thấy thông tin

Không tìm thấy thông tin

  Xem thêm

  Câu hỏi thường gặp dịch vụ tiết kiệm
  1
  Doanh nghiệp có thể kiểm tra thông tin hợp đồng tiền gửi mở tại quầy bằng phương thức nào?

  Doanh nghiệp có thể yêu cầu cung cấp thông tin tại (i) bất kỳ điểm giao dịch của Sacombank, hoặc (ii) tra cứu qua dịch vụ Internet banking, (iii) tra cứu bằng cách quét mã QR được in trên hợp đồng tiền gửi.

  2
  Tiền gửi có kỳ hạn mở tại quầy có thể tất toán trực tuyến không?

  Doanh nghiệp có thể rút toàn bộ (tất toán) tiền gửi có kỳ hạn mở tại quầy trực tuyến qua dịch vụ Internet banking.

  3
  Tiền gửi có kỳ hạn có thể rút trước hạn không?

  Doanh nghiệp có thể rút trước hạn từng phần hoặc toàn bộ số tiền gửi (tất toán tiền gửi); trong đó, rút trước hạn từng phần được áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

  Không tìm thấy thông tin

  Không tìm thấy thông tin

   Xem thêm