Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài trợ thương mại

Tiện ích

•    Tiết kiệm thời gian giao dịch
•    Giảm thời gian thực hiện hồ sơ chứng từ
•    Chủ động thực hiện giao dịch
•    Cập nhật và kiểm soát giao dịch kịp thời
•    Thực hiện giao dịch an toàn và tiết kiệm
•    Thanh toán quốc tế mọi lúc – mọi nơi
•    An toàn & bảo mật cao

Đặc tính

•    Đề nghị mở/tu chỉnh/hủy LC nhập khẩu
•    Đề nghị Nhờ thu xuất khẩu trực tiếp
•    Đề nghị hoàn trả/tra soát bộ chứng từ nhờ thu xuất nhập khẩu
•    Truy vấn các LC xuất khẩu/nhập khẩu
•    Truy vấn các bộ chứng từ LC xuất khẩu/nhập khẩu
•    Truy vấn các bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu/nhập khẩu
•    Truy vấn các bảo lãnh do Sacombank thông báo
•    Giao dịch theo mô hình phê duyệt, tối thiểu 1 người tạo + 1 người duyệt

Điều kiện và thủ tục

Qúy khách cần đăng ký:
•    Tài khoản thanh toán VNĐ tại Sacombank;
•    Dịch vụ Sacombank iBanking - Dịch vụ Sacombank mBanking
Và thỏa điều kiện về thời gian giao dịch và xếp hạng khách hàng
Đăng ký ngay
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi thắc mắc của bạn sẽ được nhân viên Sacombank tư vấn và hỗ trợ.
Gọi cho chúng tôi 1900 5555 88
Sacombank sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Chatbot embed