Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng cá nhân giới thiệu hoặc mở mới Tài khoản thanh toán eKYC trên ứng dụng Sacombank Pay

Thông tin chi tiết chương trình

Dành cho Khách hàng mới:

  • Tặng 50.000 đồng/khách hàng khi đăng ký, định danh, mở tài khoản và nhập mã giới thiệu trên Sacombank Pay.
  • Mỗi khách hàng được tặng 1 lần.

Dành cho người giới thiệu:

  • Tặng 20.000 đồng/lượt giới thiệu thành công khách hàng mới đăng ký, định danh, mở tài khoản và nhập mã giới thiệu trên Sacombank Pay.
  • Không giới hạn số lượt giới thiệu thành công.
Chi tiết thể lệ chương trình
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn