Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng
  • Khách hàng cá nhân nâng hạng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Platinum hoặc Sacombank Visa Platinum Cashback trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Loại thẻ áp dụng nâng hạng sẽ được thông báo chi tiết trong tin nhắn ưu đãi từ Sacombank đến từng khách hàng thỏa điều kiện.
  • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được email/SMS thông báo ưu đãi từ Sacombank.
Thông tin chi tiết chương trình
  • Miễn phí thường niên năm đầu cho thẻ chính.
  • Tặng balo Sacombank cho 10.000 khách hàng đầu tiên khi đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch nhận thẻ mới sau khi nâng hạng.

Vui lòng xem thể lệ chi tiết tại đây!

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn