Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp đóng phí năm 2 & năm 3 hoặc khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại Sacombank

Thông tin chi tiết chương trình

Ưu đãi hoàn tiền dành cho các HĐBH có phí cơ bản từ 5 triệu VND trở lên:

Đóng phí năm 2 & năm 3:

  • Hoàn đến 2,2 triệu VND, tương ứng các mức phí
  • Mức hoàn khi thanh toán phí qua hình thức Ủy thác thanh toán sẽ cao hơn các hình thức khác

Khôi phục hiệu lực HĐBH (năm 1, 2 và 3):

  • Hoàn 32% phí cơ bản, tối đa 5 triệu VND
  • Hiệu lực bảo vệ ngay (được miễn thời hạn loại trừ) khi khôi phục HĐBH có ngày phát hành từ 01.10.2021 và có ngày Hủy hoặc Mất hiệu lực từ 01.01.2023 – 31.08.2023

Chi tiết chương trình xem tại đây!

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THỎA ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN

Danh sách Tháng 10 xem tại đây!

Danh sách Tháng 11 xem tại đây!

Danh sách Tháng 12 xem tại đây!

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn