Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life VietNam tại Sacombank (HĐBH)

Thông tin chi tiết chương trình
  • Hoàn đến 3.000.0000 VND khi đóng phí năm 2 HĐBH
  • Hoàn đến 20% khi khôi phục HĐBH
  • Hoàn đến 30% khi tham gia mới HĐBH (Chi tiết)

Vui lòng xem thể lệ tại đây

Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện hoàn tiền
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn