Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ Sacombank JCB

Thông tin chi tiết chương trình

Hoàn 500.000 VND cho hóa đơn từ 2.000.000 VND

Xem chi tiết ưu đãi tại đây!

Địa điểm áp dụng

Tất cả cửa hàng UNIQLO Việt Nam (bao gồm website: https://www.uniqlo.com/vn/vi/ và ứng dụng UNIQLO)

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn