Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank

Thông tin chương trình

Hoàn 100.000 VND cho hóa đơn từ 1.000.000 VND tại Co.opMart, Co.opXtra, Finelife.

  • Áp dụng cho 5,000 lượt giao dịch hợp lệ đầu tiên.
  • Mỗi Chủ thẻ được ưu đãi 01 lần.

Xem chi tiết.

Địa điểm áp dụng

Danh sách cửa hàng:

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn