Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Chủ thẻ Sacombank

Thông tin chương trình

Giảm 10% hóa đơn

Địa điểm áp dụng

Resort Hòa Lợi, thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0973 72 55 22

Email: congtyhoaloiphuyen@gmail.com

Website: https://hoaloiresort.com 

Địa điểm

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn