Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Hệ thống trung tâm Teky miền Bắc và miền Nam.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng thẻ quốc tế hoặc thẻ nội địa Sacombank.

Điều kiện áp dụng
  • Chương trình không giới hạn lượt ưu đãi.
  • Khách hàng thanh toán 100% giá trị hóa đơn bằng thẻ Sacombank.
  • Ưu đãi không quy đổi thành tiền hoặc chuyển nhượng.
  • Được áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, trường hợp có các ưu đãi khác, chủ thẻ được chọn một ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia.
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn