Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Cửa hàng Lidoko

Website: www.lidoko.vn

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán hóa đơn bằng thẻ Sacombank.

Điều kiện áp dụng
  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả thẻ Sacombank.
  • Chủ thẻ phải thanh toán bằng thẻ để nhận được ưu đãi.
  • Không giới hạn lượt ưu đãi cho mỗi khách hàng.
  • Đối với những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc mua hàng và/hoặc chất lượng sản phẩm hàng hóa, chủ thẻ liên hệ Lidoko để được hướng dẫn và giải quyết.
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi vui lòng xem tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn