Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có thông báo kết thúc.

Khách hàng áp dụng

Tất cả chủ thẻ Sacombank.

Thông tin chi tiết chương trình

Giảm 10% trên hóa đơn tại nhà hàng Hàn Quốc - Nghệ An.

Điện thoại: 0936 955 559

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn