Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Hệ thống TTMS Nguyễn Kim trên toàn quốc.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank tại Nguyễn Kim.

Điều kiện áp dụng
Thông tin chi tiết chương trình
Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn