Nội dung ưu đãi

Thời gian áp dụng

Từ nay đến khi có thông báo kết thúc.

Khách hàng áp dụng

Tất cả chủ thẻ Sacombank.

Thông tin chi tiết chương trình

Giảm 10% trên hóa đơn (áp dụng cho món ăn) cho tất cả chủ thẻ Sacombank.

Điện thoại: 0363875976

Website: johnnysteak.vn

Email: Service.johnnysteakhouse@gmail.com

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Tin khác

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn