Nội dung ưu đãi

Khách hàng áp dụng

Thẻ tín dụng quốc tế cá nhân Sacombank có 6 số đầu (BIN thẻ) như sau: 356062, 356480, 356481, 436438, 423238, 455376, 466243, 472074, 472075, 486265, 512341, 526830, 552332, 625002.

Điều kiện áp dụng
  • Khách hàng mua hàng và sử dụng dịch vụ tại nhà sách Hải An thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng Sacombank.
  • Không giới hạn số lần áp dụng ưu đãi.
  • Được áp dụng đồng thời ưu đãi trên hóa đơn mua hàng và hóa đơn dịch vụ tô tượng.
  • Không được tách hóa đơn dưới mọi hình thức.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách khuyến mãi.
  • Ưu đãi chỉ áp dụng thanh toán bằng VND và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác và ưu đãi tích điểm khách hàng thân thiết của nhà sách Hải An.
  • Giao dịch phải thỏa mãn điều kiện giao dịch thành công, không áp dụng cho giao dịch hủy/giao dịch hoàn tiền (“giao dịch thành công” là giao dịch đã ghi nhận tại hệ thống Sacombank, được hiểu là giao dịch được bút toán, lên sao kê tài khoản hoặc giao dịch đang chờ cập nhật sao kê).
Thông tin chi tiết chương trình

Chi tiết ưu đãi xem Tại đây.

Địa điểm áp dụng

Tìm thấy    địa điểm

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn