Nội dung ưu đãi

Địa điểm áp dụng

Hệ thống cửa hàng Runam.

Khách hàng áp dụng

Khách hàng thanh toán bằng thẻ Sacombank tại hệ thống RuNam.

Điều kiện áp dụng
  • Áp dụng ưu đãi dành cho hóa đơn ăn uống (không áp dụng cho quà tặng):
  • Áp dụng cho tất cả loại thẻ Sacombank.
  • Chỉ áp dụng cho thanh toán thẻ tại máy POS, không áp dụng cho internet banking và e-wallet.
  • Chương trình không giới hạn lượt ưu đãi.
  • Khách hàng thanh toán 100% giá trị hóa đơn bằng thẻ Sacombank.
  • Không được tách hóa đơn ở mỗi lần áp dụng.
  • Ưu đãi không quy đổi thành tiền hoặc chuyển nhượng.
  • Không áp dụng cùng lúc nhiều ưu đãi, trường hợp có các ưu đãi khác, chủ thẻ được chọn một ưu đãi có giá trị cao nhất để tham gia.
  • Đối với những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc giao dịch và/hoặc chất lượng sản phẩm hàng hóa, chủ thẻ liên hệ RuNam để được hướng dẫn và giải quyết.
  • Hotline hỗ trợ khách hàng: 0932 001 438.
Thông tin chi tiết chương trình

Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ tư vấn
Để lại thông tin Sacombank sẽ hỗ trợ bạn